Yapılandırılma Süresi Uzatıldı 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 Karar Sayısı: 3343 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmas…

 

 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

 

Yapılandırılma Süresi Uzatıldı

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31350

Karar Sayısı: 3343

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (on üçüncü ve on dördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI